Diễn đàn sư phạm Yên Bái
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ... Ghi danh để yêu thương... ^^
Change background image
Diễn đàn sư phạm Yên Bái

Kết nối cộng đồng sư phạm Online

wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net - Kết Nối Cộng Đồng Sư Phạm Online

Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

#1code mod memberlist cho phpbb2 on 9/2/2012, 13:56
Đang xem:In total there is 0 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests

rongbay
rongbay
rongbay

Tôi là thuyền trưởng của cuộc đời tôi

Chia sẻ bài viết: ----------------------------
Demo: giaovienyenbai.forumotion.com mod memberlist cho phpbb2  875580e5d6594985a237671
1. vào
Code:
 display>>QLTT>>template>>memberlist_body
thay
toàn bộ = code sau:

Code:

method="get">

 align="center" class="forumline" width="100%">
 
 
   
 
 
 
     
 
 
[table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"][tr]
nowrap="nowrap">{L_ORDER_OR_SELECT}[/tr][tr][td class="row1"]
     
cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center"
class="genmed">
       
           
       
 
      <table><tr><td>
width="100%">{L_USER_SELECT}
class="post" name="username" maxlength="25" size="20"
value="{L_USER_SELECT_VALUE}"
/>     
 
       
 {L_SELECT_SORT_METHOD} {S_MODE_SELECT}     
 
         
 {L_ORDER} {S_ORDER_SELECT}     
 {S_HIDDEN_SID}

name="submit" value="{L_SUBMIT}" /></td></tr></table>
      [/td][/tr][/table]


class="borderwrap member-list" style="border: 1px #cccccc solid;
padding: 1px;">[b]Thành viên[/b]class="box-content member-list clearfix">


class="popmenubutton-new-out popmenubutton">[url=http://giaovienyenbai.forumotion.com/#]
onclick="return
togglePopUpMenu('pm{memberrow.ROW_NUMBER}');">
class="membername">
style="color:#000099">[b]{memberrow.USERNAME}[/b][/url]
 style="position:absolute;right:0px;top:0px;"
class="mini-avatar">{memberrow.AVATAR_IMG}


 id="pm{memberrow.ROW_NUMBER}" class="popupmenu clearfix"
style="display:none;">
class="avatar">{memberrow.AVATAR_IMG}
[list]
[*]
class="popupmenu-item">{memberrow.PM_IMG} Send a
PM
[*][url=http://giaovienyenbai.forumotion.com/]
href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}" title="Xem lý lịch thành
viên"><img>
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 class="i_icon_profile" alt="Xem lý lịch thành viên"
/>[/url] View the profile
[*]
class="popupmenu-item last"><img>
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
 class="i_icon_profile" title="Nói j hum nay??"
/> {memberrow.INTERESTS}
[/list]


 class="gensmall">
color="#24ff00">{L_VISITED}:
{memberrow.LASTVISIT}

color="#ff0000">{L_JOINED}:
{memberrow.JOINED}

color="#0005de">{L_POSTS}:
{memberrow.POSTS}

 
     
colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" height="28"
align="center">
class="gensmall">{switch_no_user.L_NO_USER}
 
 
 cellspacing="0" cellpadding="0">
 
   
 
 
   
 
[table border="0" width="100%"][tr][td]{PAGE_NUMBER}[/td][td align="right"]
class="nav">{PAGINATION}[/td][/tr][/table]


 />


src="http://illiweb.com/fa/js_20/invision.js"
type="text/javascript">
3. thêm vào css
(display>>color>>css):[font=monospace]
Code:
.popmenubutton a {
 
/*display:
block;
  */
padding: 2px 16px 2px 8px;
  background-image:
url('http://illiweb.com/fa/invision/menu_action_down.gif');
 
background-position: 98% 50%;
  background-repeat: no-repeat;
 
font-size: 11px;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
 
  white-space: nowrap;
  text-decoration: none;
  }

.popupmenu
 {
  list-style: none;
  min-width: 200px;
  width:220px;
 
  font-size: 11px;
  }
.member .popupmenu {
  position:
absolute;
  z-index: 999;
  }
.popupmenu .avatar {
 
float: right;
  margin: 5px;
  width: 50px;
  height: 50px;
 
  background:
url('http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-50px.png') no-repeat;
 
  }
.popupmenu .avatar img {
  display: block;
  width: 50px;
 
  height: 50px;
  }
.popupmenu ul {
  padding: 0.3em;
 
list-style: none;
  }

.popupmenu li {
  display: block;
padding:
 0.1em 0.1em;
  background-image:
url('http://illiweb.com/fa/invision/menu_item.gif');
 
background-repeat: no-repeat;
  background-position: 2px 50%;
 
text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
 font-size:11px;
 
  }
.popupmenu li a {
  text-decoration: none;
  }

.popup
 {
  margin: 0.5em;
  }
.popup .popup-msg {
  margin:
0.5em;
  }
/*Memberlist*/
.memberlist fieldset {
 
padding: 1em;
  }
.borderwrap.member-list {
  margin-bottom:
4em;
  }

.member {
  float: left;
  width: 22%;
 
 margin-right: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 5px;
 
  }
.member-list .popmenubutton {
  width: 100%;
  height:
auto;
  }
* html .member span.membername {
  float: left;
 
  word-wrap: break-word !important;
  }
*+ html .member
span.membername {
  float:left;
  word-wrap: break-word
!important;
  white-space: normal;
  }
.member-list
.popmenubutton .mini-avatar {
  display: block;
  float: right;
 
  margin: 5px;
  background:
url('http://illiweb.com/fa/invision/pp-blank-thumb-38px.png') no-repeat;
 
  width: 38px;
  height: 38px;
  }
.member .popupmenu li {
 
  background-image: none;
  }
.member-list .popmenubutton
.mini-avatar img {
  width: 38px;
  height: 38px;
  }
.member
 p {
  font-size: 10px;
  height: 7em;
  overflow: auto;
 
  }
div.borderwrap .member-list {
  padding: 5px;
  border:
none;
  }

.popupmenu {
  background-color: #fff;
 
border: 1px solid #d0d0d0;
  }
.popupmenu .avatar {
  border:
 1px solid #666666;
  background-color: #ffffff;
  }
.popupmenu
 li {
  background-color: #fff;
  border-bottom: 1px solid
#d0d0d0;
  }
ul.popupmenu li.popupmenu-category {
 
background-color: #c4c4c4;
  color: #464c55;
  }
/*Memberlist*/
.member
 {
  background-color: #fff;
  border: 1px solid #979ba0;
 
    height: 90px;
  }
.member-list .popmenubutton .mini-avatar {
 
  border: 1px solid #222222;
  background-color: #fff;
  }
.member
 p {
  color: #808080;
  }
div.borderwrap .member-list {
 
  background-color: #c4c4c4;
  }
.popmenubutton-new-out {
 
margin: 0 auto;
  float: none;
  padding: 0.3em 0;
  }
.popmenubutton-new-out
 {
  float: none;
  width: 15em;
  }
.popmenubutton-new-out
 a {
  text-align: left;
  }
.popmenubutton-new-out a {
 
 background-color: #e4e6e9;
  }
.member .popmenubutton-new-out a {
 
  border: 1px solid #c6ccd4;
  }
.popmenubutton {
  margin:
-1px auto;
  }

-----------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc bài tại:wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net


:vietnam: 
♥️…Không Thương…♥️…Không Nhớ…♥️…Không Mơ Mộng…♥️……♥️…Không Buồn…♥️…Không Chán…♥️…Lệ Không Rơi..♥️……♥️…Không Yêu Ai Cả…♥️…Lòng Băng Giá…♥️……♥️…Không Nhớ Ai Cả…♥️…Hồn Tự Do…♥️
https://m.facebook.com/thienthanbebong199http://xemboi.uiwap.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rongbay
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • TOP RANK(Giao Vien Yen Bai) Thank to:© FMvi - Design by baivong