Diễn đàn sư phạm Yên Bái
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ... Ghi danh để yêu thương... ^^
Change background image
Diễn đàn sư phạm Yên Bái

Kết nối cộng đồng sư phạm Online

wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net - Kết Nối Cộng Đồng Sư Phạm Online

Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

#1code7 ngày học tiếng anh,để học tốt tiếng anh, học tiếng anh hiệu quả on 22/4/2012, 13:21
Đang xem:In total there is 0 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests

rongbay
rongbay
rongbay

Tôi là thuyền trưởng của cuộc đời tôi

Chia sẻ bài viết: ----------------------------
7 ngày - 7 quy tắc dể học tiếng anh

Ngày 1 – Học tiếng anh trong thời gian nhanh nhất

Xi n chào, Hôm nay bạn thế nào?
Bạn có muốn học ti ếng anh một cách dễ dàng? Bạn có muốn nói nhanh và tự nhi ên?
Trong khóa học 7 ngày mi ễn phí này Tôi sẽ không dạy ti ếng anh cho bạn ( Mặc dù sau dây tôi sẽ nói cho bạn bi ết làm thế nào
dể nhận bài học ti ếng anh của tôi hữu ích nhât).
Mỗi ngày gi ảng một quy tắc mới gi úp bạn nói ti ếng anh dễ dàng và nhanh.
Sau 7 ngày, Tôi sẽ dua ra một vài quy tắc kết hợp với một số lời khuyên dể gi úp bạn cải thi ện ti ếng anh của mình.
Tôi sẽ không dạy bạn thêm về những quy tắc ngữ pháp. Tôi sẽ không sử dụng những sách gi áo khoa dã lỗi thời nhu vậy.
Tôi sẽ dạy bạn những gì, dó là một phuong pháp mới dể học ti ếng anh. Tôi sẽ dạy bạn học nhu thế nào – dể nói ti ếng anh
nhanh và dễ dàng hon. Tôi sẽ dạy bạn những bí mật mà ở truờng ko muốn bạn bi ết.
Ví dụ, Bạn có bi ết rằng tỉ lệ học si nh không dạt môn ti ếng anh ở truờng là 95%. Chỉ 5% si nh vi ên tham gi a khóa học ở truờng
thực sự học và nói ti ếng anh tự nhi ên. Chỉ 5%, Còn lại 95% là không dạt.
Bạn mệt mỏi vì di ều dó?
** Một cảm gi ác ki nh ngạc
Ðó là một cảm gi ác ki nh ngạc. Bạn buớc vào phòng của những nguời bản ngữ và không cảm thấy sợ hãi . Bạn không hoảng
sợ. Bạn cảm thấy mạnh mẽ, hạnh phúc và tự ti n. Bạn ngay lập tức buớc dến và bắt dầu nói chuyện với một nguời phụ nữ
hoặc một nguời dàn ông. Họ tôn trọng bạn, họ mỉ m cuời , họ lắng nghe bạn, họ lắng nghe những di ều bạn nói .
Nói ti ếng anh tốt và nhanh là một cảm gi ác ki nh ngạc. Và nó không có gì là không thể. Bạn có thể làm di ều dó.
Bạn có thể nói ti ếng anh dễ dàng và tự nhi ên nhu thế nào?
Tôi sẽ chỉ cho bạn trong suốt 7 ngày tới .
** Mẹo dầu ti ên của bạn
Tuởng tuợng nói ti ếng anh là tự dộng.... mà không phải nghi.
Ðể làm di ều này, bạn phải thay dổi cách học ti ếng anh của bạn. Hành dộng dầu ti ên là dừng ngay vi ệc học từ ti ếng anh.
Dừng học từ ti ếng anh.
Ðuợc rồi , không nhớ một từ nào cả. Nói tự nhi ên là không học ti ếng anh bằng cách nhớ những từ ri êng lẻ. Nói tự nhi ên là
học những cụm từ.
Cụm từ là một nhóm từ di với nhau một cách tự nhi ên. Chúng ta học ti ếng anh trong nhóm từ 2-6 từ. Nếu bạn muốn nói ti ếng
anh nhu nguời bản ngữ, bạn phải làm di ều này.
Học nhanh hon 4 lần
Nghi ên cứu của Dr.James Asher chứng mi nh rằng học với cụm từ nhanh hon 4-5 lần so với học những từ ri êng lẻ. Nhanh
hon 4-5 lần.
Vì vậy, những si nh vi ên mà học những cụm từ sẽ có ngữ pháp tốt hon.
** Quy tắc 1: Luôn học và ôn tập lại những cụm từ, không phải những từ ri êng lẻ
Không bao gi ờ học những từ don, từ ri êng lẻ. Không bao gi ờ.
Khi bạn tìm thấy một từ mới , luôn vi ết ra cụm từ chứa nó, luôn luôn nhu vậy. Khi bạn ôn lại , luôn xem lại tất cả các cụm từ ko
phải từ.
Lựa chọn các cụm từ. Nhớ các cụm từ. Ôn lại các cụm từ. Bạn nói và ngữ pháp sẽ cải thi ện nhanh hon 4-5 lần. Không bao
gi ờ học một từ ri êng lẻ.
Chỉ học các cụm từ.
Chỉ học các cụm từ.
Chỉ học các cụm từ.
** Mẹo ti ếp theo của bạn sẽ dến vào ngày mai .
Trong suốt tuần này, tôi sẽ dạy bạn 7 quy tắc dể học ti ếng anh. Tôi sẽ gửi dến bạn mỗi ngày một quy tắc, trong 7 ngày.
Những ngày này sẽ có:
- Cách dễ dàng dể sử dụng dúng ngữ pháp -- mà không cần sách ngữ pháp.
- Không sách gi áo khoa, không ngữ pháp là cách học ti ếng anh nhanh nhất.
- Chìa khóa dể nói ti ếng anh dễ dàng.
- Bí mật dể học ti ếng anh thật sự, không phải sách ti ếng anh.
- Một hệ thống học ti ếng anh bất kì dâu, bất kì thời gi an nào.
Bạn muốn hi ểu những nguời bản ngữ nói , và nói ti ếng anh dễ dàng.
Bạn muốn cảm thấy thoải mái và có hi ệu quả khi nói ti ếng anh.
7 quy tắc này sẽ gi úp bạn làm chính xác di ều dó.
Ngày 2: Không bao giờ làm diều này
Xi n chào,Hôm nay bạn thế nào? Hôm nay tôi sẽ dạy bạn một quy tắc quan trọng trong vi ệc học ti ếng anh. Trong thực tế, dây
là bí mật số 1 mà ở truờng học không muốn bạn bi ết.
** Ti ếng anh có thể don gi ản và dễ dàng.
Một ngày, Angeli na, một si nh vi ên từ Paraquay, dến lớp học của cô ấy. Cô ấy không thể nói ti ếng anh. Ở nuớc cô ấy, cô dã
học nhi ều nam –chủ yếu là ngữ pháp. Nhi ều nam ở lớp, nhi ều nam học từ sách. Nhung cô ấy không thể nói .
Ngày dầu ti ên dến lớp tôi , cô ấy dã xấu hổ. Cô ấy dã dến với một quyển sách –sẵn sàng dể học ngữ pháp.
Tôi nhìn cô ấy ngạc nhi ên—bởi vì tôi không bao gi ờ sử dụng sách gi áo khoa.
Tôi không bao gi ờ dùng sách gi áo khoa, và tôi không bao gi ờ dạy ngữ pháp.
Thay vào dó, tôi dã kể cho cô ấy một câu truyện. Tôi dã kể câu chuyện nhi ều lần, khi tôi kể truyện, tôi hỏi nhi ều câu hỏi . Cô ấy
trả lời chúng. Cô ấy bối rối ... Tại sao ông thầy gi áo ngu ngốc này lại kể những câu truyện và hỏi quá nhi ều câu hỏi !?
Rồi tôi dã dề nghị cô ấy kể một câu truyện – cô ấy dã shock và ngạc nhi êu – cô ấy có thể làm di ều dó!
Sau dó chỉ 2 tuần ở trong lớp của tôi , những nguời bạn của cô ấy dã ngạc nhi ên. Họ nói với cô ấy “Bạn dã làm thế nào dể
ti ến bộ quá nhanh nhu thế?”
** Tại sao học ngữ pháp lại không tốt
Ở truờng, các thầy gi áo nói tôi học ngữ pháp. Họ nói rằng ngữ pháp là chìa khóa dể học ti ếng anh. Họ dã hòan tòan sai . Sai .
Sai .
Trong thực tế, học ngữ pháp là một di ều tệ nhất dể làm. Học ngữ pháp sẽ phá hủy vi ệc nói ti ếng anh của bạn. Tại sao? Bởi vì
học ngữ pháp làm bạn nghi quá nhi ều. Bạn không muốn nghi về nói ti ếng anh, bạn muốn nói ti ếng anh nhanh chóng – mà
không cần nghi.
Có nhi ều nghi ên cứu về chủ dề này – và tất cả dồng ý là học ngữ pháp thật khủng khi ếp. Học ngữ pháp phá hủy khả nang
nghi trong ti ếng anh. Bạn sẽ không bao gi ờ nói ti ếng anh dễ dàng nếu bạn ti ếp tục học ngữ pháp.
** Quy tắc 2: Ðừng học ngữ pháp
Angeli na dã nhanh chóng cải thi ện vi ệc nói – khi cô ấy dừng học ngữ pháp. Ðây là quy tắc thứ 2.
Dừng học ngữ pháp.
Dừng học ngữ pháp.
Bây gi ờ, dừng lại . Ðặt quyển sách ngữ pháp và sách gi áo khoa ra xa khỏi bạn. Bạn không cần dến chúng.
Ngày 3: Bí mật số một dể nói tiếng anh !
Ðây là nó. Ðây là quy tắc số 1 mà bạn phải theo. Nó thật don gi ản và dễ dàng. Cho dến bây gi ờ, hầu hết các truờng dều lờ
nó di . Nghi dến lớp học ti ếng anh của bạn truớc dã.
Ở hầu hết các truờng học, thầy gi áp không nói ti ếng anh nhi ều. Họ hầu nhu chỉ nói ti ếng của nuớc bạn, Trong truờng học ở
Trung Quốc làm ví dụ, thầy gi áo hầu nhu chỉ nói ti ếng Trung.
Họ gi ảng gi ải về ngữ pháp –sử dụng ti ếng Trung. Họ hỏi những câu hỏi – dùng ti ếng Trung. Họ dị ch từ ti ếng anh – sang ti ếng
Trung.
Và hầu hết họ thuờng dạy di ều gì? Ngữ pháp. Si nh vi en học ngữ pháp ti ếng anh bằng cách nghe thầy gi áo nói ti ếng trung.
Bạn nhìn thấy vấn dề chua?
Kết quả -- Si nh vi ên Trung Quốc không thể nghi bằng ti ếng anh, không thể hi ểu nguời bản ngữ nói ti ếng anh. Vi ệc nói của họ
thuờng chậm và khó khan.
Phuong pháp này thật ngu ngốc – Nó bảo dảm không hi ệu quả. Ở truờng học không có si nh vi ên nào không mắc nhuợc
di ểm này.
Ði ều này dúng với hầu hết các quốc gi a. Nó thậm chí dúng ở các truờng nuớc anh thuộc Mỹ, Anh và Canada.
** Humberto học quy tắc quan trọng nhất
Humberto dến từ Venezuela. Cách dây vài nam anh ấy dã chuyển dến Canada. Anh ấy dã học ti ếng anh ở Venezuela trong
nhi ều nam – hầu hết là học ngữ pháp. Anh ấy dã nghi ti ếng anh của anh ấy là tốt. Nhung khi dến Canada anh ấy dã thực sự
ngạc nhi ên và bị shock -- anh ấy không thể hi ểu bất kỳ ai . Humberto rất bối rối .
Anh ấy dã tham gi a vào mọt truờng ti ếng anh ở Canada. Anh ấy dã dến truờng hàng ngày. Họ dã dạy anh ấy những gì?
Thêm về ngữ pháp! Sau 12 tháng học ở truờng, Humberto tức gi ận và nản chí. Ti ền học ở truờng trên 10.000$ mỗi nam –
nhung anh ấy vẫn không thể nói ti ếng anh. Anh ấy không bi ết phải làm gì.
Anh ấy rời khỏi truờng. Anh ấy tham gi a một hệ thống mạng noi mà anh ấy bi ết dến 7 quy tắc dể nói ti ếng anh dễ dàng. Anh
ấy nghe những bài học hàng ngày. 6 tháng sau dó, Humberto có thể nói ti ếng anh dễ dàng.
Bây gi ờ anhấy cảm thấy có sức mạnh và thoải mái khi nói ti ếng anh.
** Quy tắc 3: Quy tắc quan trọng nhất –Nghe dầu ti ên.
Quy tắc mà Humberto tìm thấy ở câu lạc bộ là gì? Thật don gi ản. Quy tắc dó là nghe.
Li steni ng, li steni ng, li steni ng.
Bạn phải nghe dể hi ểu duợc ti ếng anh. Bạn phải nghe ti ếng anh hàng ngày.
Ði ều dó thật don gi ản, dó là chìa khóa dể ti ếng anh của bạn thành công. Dừng vi ệc học ngữ pháp và nghe hàng ngày.
Nghe hàng ngày – và vi ệc nói của bạn sẽ duợc cải thi ện nhanh chóng.
Nghe hàng ngày – và bạn sẽ cảm thấy thỏai mái và có sức mạnh.
Nghe hàng ngày – và bạn sẽ nói ti ếng anh dễ dàng.
** Học bằng tai , không phải bằng mắt
Trong hầu hết các truờng học, bạn học ti ếng anh bằng dôi mắt. Bạn dọc những quyển sách gi áo khoa. Bạn học từ. Bạn học
những quy tắc ngữ pháp
Bạn phải nghe 1-3h mỗi ngày.
Ngày 4: Làm thế nào dể nói tiếng anh một cách tự dộng...
Xi n chào.
Khi bạn nói ti ếng anh dễ dàng, cảm gi ác dó thật tuyệt. Những từ bật ra nhanh, bạn không cần nghi. Bạn cảm thấy thỏai mái
sử dụng ti ếng anh. Bạn cảm thấy thỏai mái . Gi ao ti ếp thật vui vẻ và dễ dàng.
Ði ều này không bao gi ờ xảy ra ở truờng học. Bạn dã cảm thấy thỏai mái ở lớp học ti ếng anh chua?Bạn học nói dễ dàng
không? 95% si nh vi ên không bao gi ờ nói ti ếng anh tự nhi ên. Cho dến bây gi ờ những truờng học tu ti ếp tục lấy ti ền 500$ 1
tháng (6000$ 1 nam hoặc hon nữa) – và si nh vi ên ti ếp tục trả hàng tháng, hàng nam.
** Học dể nói ti ếng anh dễ dàng
Ðể nói ti ếng anh dễ dàng, bạn phải quên bạn dã học gì từ truờng học và những quyển sách gi áo khoa.
Ti n tốt nhất là bạn có thể học nói ti ếng anh dễ dàng. Bạn chỉ cần sử dụng tất cả 7 quy tắc. Rồi tìm một nguời nói ti ếng anh
khác dể thực hành. Ðó là tất cả.
Bằng cách sử dụng tất cả 7 quy tắc, bạn sẽ học nhanh hon 4-5 lần – nhung bạn cần sử dụng tất cả chúng.
** Quy tắc 4: Học chậm, kỹ là tốt nhất
Bí mật dể nói ti ếng anh dễ dàng là học những cụm từ thật kỹ. Nó không dủ dể bi ết một dị nh nghia. Bạn phải học lại mỗi bài
học nhi ều lần.
Ðây là chìa khóa dể nói một cách tự dộng, mà không cần nghi. Bạn phải học ti ếng anh thật kỹ.
Learn deeply, speak easi ly.
Learn deeply, speak easi ly.
Learn deeply, speak easi ly.
Mỗi lần bạn nghe một bài học, bạn dừng lại dể hi ểu ngay lúc dó và tự dộng nói lại . Nhắc lại mọi bài học nhi ều lần, cho dù bài
học dó dễ.
** Học ngữ pháp kỹ càng.
Ngữ pháp là gì? Bạn học nó kỹ nhu thế nào, mà không học những quy tắc ngữ pháp?
Tôi sẽ nói cho bạn vào ngày kế ti ếp.
Cho dến lúc dó, cẩn thận và thích thú với vi ệc học ti ếng anh của bạn ! Và dừng chỉ học 7 quy tắc – hãy sử dụng chúng..
Ngày 5: Học ngữ pháp nhu thế nào ...
Ở ngày thứ 2, tôi dã nói với bạn không bao gi ờ học những quy tắc ngữ pháp. Nhung tất nhi ên, bạn muốn bạn sử dụng dúng
ngữ pháp ti ếng anh.
Có thể bạn dang nghi, “Tôi có thể học ngữ pháp ti ếng anh thế nào nếu tôi ko học những quy tắc ngữ pháp ti ếng anh?”
Ðây, hôm nay tôi sẽ nói cho bạn. Nhung tôi sẽ dạy bạn một phuong pháp hi ệu quả dể học ngữ pháp ti ếng anh – mà không
cần học những quy tắc ngữ pháp.
Tôi sẽ dạy bạn cách học ngữ pháp một cách tự nhi ên. Sử dụng phuong pháp này ngữ pháp của bạn sẽ duợc cải thi ện một
cách tự dộng. Bạn sẽ tự dộng sử dụng dúng các thì. Bạn sẽ không phải nghi, không phải cố gắng.
** Mi yuki học ngữ pháp ti ếng anh mà không cần học các quy tắc
Mi yuki dã làm rất tốt những bài ki ểm tra ngữ pháp ti ếng anh. Cô ấy bi ết tất cả các quy tắc ngữ pháp. Nhung Mi yuki có một
vấn dề, cô ấy không thể sử dụng ngữ pháp trong các hội thoại thực tế. Cô ấy có thể gi ảng về thì quá khứ. Nhung khi nói , cô
ấy thuờng nói : say "Yesterday I GO to school". Mi yuki dã bối rối . Những bài ki ểm tra ngữ pháp của cô ấy tốt nhu thế, nhung
sao khi cô ấy nói lại không tốt?
**Mi chael Jordan không học từ sách
Mi chael Jordan dã từng là một cầu thủ bóng rổ vi dại nhất. Anh ấy dã học dể choi tốt nhu thế nào? Anh ấy dã dọc những
quyển sách về bóng rổ phải không?
Tất nhi ên là không. Jordan dã học bằng thực hành. Anh ấy dã học bằng cách xem các cầu thủ lớn và học cách dánh của họ.
Anh ấy dã học bằng cách sử dụng những kỹ nang bóng rổ. Và anh ấy dã học tập trung vào các kỹ nang co bản.
Mi chael Jordan dã không gi ỏi học bóng rổ, anh ấy là nguời choi bóng rổ gi ỏi .
**Mi yuki dã thay dổi theo phuong pháp của Mi chael Jordan
Sau khi sử dụng những bài học ở câu lạc bộ ti ếng anh không hi ệu quả, Mi yuki dã thay dổi phuong pháp học của cô ấy.
Cô ấy tập trung vào những kỹ nang ngữ pháp co bản quan trọng. Tôi dạy cô ấy học kỹ một số thì dộng từ thông dụng nhất:
quá khứ don, hi ện tại , hoàn thành, và tuong lai .
**Mi yuki dã không học thuộc lòng
Mi yuki dã học ngữ pháp tự nhi ên. Cô ấy không bao gi ờ học các quy tắc ngữ pháp. Cô ấy dã làm thế nào?
Ðầu ti ên cô ấy nghe một câu truyện ngắn ở thì hi ện tại don. Cô nghe nó hàng ngày.
Sau dó, cô ấy nghe một câu truyện tuong tự nhu thế -- nhung thời gi an nó bắt dầu với “ Cách dây 10 nam...” Cô ấy dã học dể
“cảm thấy” thì quá khứ don bằng cách nghe câu chuyện này.
Ti ếp dó, Tôi dua cho cô ấy một câu truyện tuong tự. Lần này, nó bắt dầu với “ Từ nam 2004 ...” Mi yuki dã học cách FEEL thì
hòan thành bằng cách nghe câu chuyện này.
Cuối cùng, Tôi dua cho cô ấy một câu truyện tuong tự. Lần này, nó bắt dầu với “ Nam tới ” Mi yuki dã học cách FEEL thì
tuong lai don gi ản bằng cách nghe câu chuyện này.
** Quy tắc 5: Sử dụng “Poi nt Of Vi ew Mi ni -Stori es”
Tôi gọi những câu chuyện này là "Poi nt Of Vi ew Mi ni -Stori es". Chúng là cách hữu ích nhất dể học và sử dụng ngữ pháp ti ếng
anh một cách tự dộng.
Use Poi nt of Vi ew Stori es of Automati c Grammar
Use Poi nt of Vi ew Stori es of Automati c Grammar
Bạn phải học ngữ pháp ti ếng anh bằng cách nghe ti ếng anh thực sự. Cách tốt nhát là nghe câu chuyện gi ống nhau.. nói ở các
thời gi an khác nhau: Quá khứ, hòan thành, hi ện tại , tuong lai .
Truờng học ko sử dụng phuong pháp này. Sách gi áo khoa không sử dụng phuong pháp này. Ðó là sức mạnh. Nó thật don
gi ản. Ðó là thành công.
Sử dụng nó, và bạn sẽ thành công. Bạn sẽ sử dụng dúng ngữ pháp một cách tự nhi ên và tự dộng.
Ðây là bí mật về ngữ pháp ti ếng anh.
**Học ti ếng anh thực sự nhu thế nào
Trong ngày kế ti ếp, tôi sẽ nói cho bạn cách tránh những quyển SGK và chỉ học ti ếng anh thực sự nhu thế nào.
Tôi bảo dảm bạn sẽ thành công. Ðừng từ bỏ, bạn sẽ làm duợc :)
Ngày 6 : Tiếng anh thực tế, không phải sách giáo khoa
Bạn dã học ti ếng anh hon 4 nam – Tại sao bạn vẫn có vấn dề hi ểu nguời bản ngữ nói ? Có di ều gì sai dối với bạn.
Không, không có gì là sai với bạn. Ðôi khi là sai ở ngôi truờng mà bạn từng học, và những quyển sách gi áo khoa mà bạn dã
sử dụng. Những quyển sách ti ếng anh và những cuốn bang thật là ki nh khủng. Những âm thanh nguời nói nhu là robot.
Bạn chua bao gi ờ duợc học ti ếng anh thực tế.
Bạn dã học ti ếng anh sách gi áo khoa
** Làm thế nào dể hi ểu nguời bản dị a nói
Megleli o học ti ếng anh 5 nam ở Venezuela. Các gi áo vi ên nói rằng anh ấy là một si nh vi ên khá.
Khi anh ấy dến Mỹ anh ấy dã cảm thấy rất tốt. Anh ấy thích thú gặp những nguời Mỹ. Anh ấy dã sẵn sàng.
Nhung khi anh ấy gặp một nguời phụ nữ Mỹ, mọi thứ dã thay dổi . Nguời phụ nữ bắt dầu nói chuyện – và Megleli o không thể
hi ểu cô ấy. Anh ấy nhận ra nhi ều từ nhung những cụm từ thì xa lạ.
Cô ấy phát âm khác hòan toàn với những bang ở sách gi áo khoa và dia anh ấy từng nghe. Cô ấy sử dụng các thành ngữ,
ti ếng lóng, và nhi ều những cụm từ ngẫu nhi ên. Cô ấy không nói nhu gi áo vi ên hoặc nguời dẫn chuong trình CNN.
Megdeli o hòan toàn bối rối . Anh ấy dã bi êt ti ếng anh sách gi áo khoa nhung anh ấy không bi ết ti ếng anh thực tế.
** Bạn phải học ti ếng anh thực tế
Những bài học của tôi dạy Megdeli o ti ếng anh thực tế - - ti ếng anh chúng ta sử dụng hàng ngày trong các cuộc hội thoại ,
sách, phi m ảnh, chuong trình TV, sách hài , các bài báo, tạp chí và buu thi ếp.
** Dừng học ti ếng anh trong sách gi áo khoa
Nếu bạn muốn hi ểu nguời bản ngữ, bạn phải dừng vi ệc học ti ếng anh từ truờng học và sách gi áo khoa.
Ðể học ti ếng anh thực tế, bạn phải nghe ti ếng anh mà nguời bản dị a nói . Bạn phải xem những gì mà họ xem. Bạn phải dọc
những gì học dọc.
Li sten only to real Engli sh
Li sten only to real Engli sh
Li sten only to real Engli sh
Megdeli o dã nghe những bài báo và những câu truyện của tôi . Không thêm quyển sách gi áo khoa nào ở truờng học nữa.
Sau 6 tháng, anh ấy có thể nói dễ dàng. Anh ấy cí thể hi ểu ti ếng anh thực tế từ những nguời bản dị a.
** Quy tắc 6: Chỉ sử dụng những tài li ệu và bài học ti ếng anh thực tế.
Bạn học ti ếng anh thực tế nếu bạn muốn hi ểu nguời bản dị a và nói dễ dàng. Không sách gi áo khoa.
Learn Real Engli sh, Not Textbook Engli sh
Learn Real Engli sh, Not Textbook Engli sh
** Quy tắc cuối cùng
Vào ngày mai , tôi sẽ nói với bạn về quy tắc cuối cùng. Tôi sẽ dạy bạn làm thế nào dể nói nhanh hon 2-3 lần. Sử dụng tất cả
các quy tắc. Tôi dảm bảo bạn sẽ thành công.
Sử dụng 7 quy tắc và bạn sẽ không thất bại . Bạn có thể làm di ều dó !
Chúc may mắn với vi ệc học ti ếng anh của bạn.
Mẹo cuối cùng là dễ nhất.
Ngày 7: Làm thế nào dể nói nhanh
Ðể nói ti ếng anh dễ, “Nghe và nhắc lại ” những bài học là không dủ. Hầu hết những dia CD ti ếng anh sử dụng dể “Nghe và
nhắc lại ”. Nguời nói nói một di ều gì dó bằng ti ếng anh, và bạn nhắc lại chính xác những gì họ nói . Phuong pháp này là sai
lầm.
** Emi học dể nói dễ dàng
Emi , một phụ nữ Nhật Bnả, có một vấn dề. Vi ệc nói của cô ấy còn chậm. Cô ấy không thể trả lời nhanh những câu hỏi .
Emi nghe nhi ều bang và dia ti ếng anh. Cô ấy nghe, cô ấy nhắc lại những gì mà họ nói .
Emi dã gửi thu cho tôi . Tôi dã gi ới thi ệu những bài học ti ếng anh không cần nhi ều nỗ lực của tôi . Những bài học của tôi
không sử dụng “ Nghe và nhắc lại ”.
Chúng sử dụng “Nghe và trả lời ” những câu truyện nhỏ.
Tôi dã nói với cô ấy rằng “Nghe và nhắc lại ” là không dủ -- Khi bạn nhắc lại , bạn chỉ làm theo nguời nói . Nhung khi bạn nghe
câu hỏi và bạn trả lời chúng – bạn phải nghi bằng ti ếng anh.
Sau khi sử dụng những bài học chỉ trong 4 tháng, vi ệc nói của cô ấy dã nhanh hon, dễ dàng và tự dộng.
Emi rất thích thú.
** Quy tắc 7: Nghe và trả lời , không phải nghe và nhắc lại
Use Li sten & Answer Mi ni -Story Lessons
Use Li sten & Answer Mi ni -Story Lessons
Trong mỗi cậu truyện nhỏ, một nguời nói sẽ kể một câu truyện ngắn don gi ản. Anh ấy cung hỏi rất nhi ều những câu hỏi dễ.
Mỗi lần bạn nghe một câu hỏi , bạn tạm dừng và trả lời nó.
Bạn học dể rả lời các câu hỏi nhanh hon – mà không phải nghi. Ti ếng anh của bạn trở nên tự dộng.
** Ti ếp theo là gì?
Bây gi ờ là thời gi an dể sử dụng những gì bạn dã học. Ðừng quên 7 quy tắc này, thay dổi cách học ti ếng anh của bạn.
Sử dụng 7 quy tắc và tôi ti n bạn sẽ thành công.
Ðừng từ bỏ, dừng lo lắng. Thích thú với vi ệc học ti ếng anh, và sử dụng những quy tắc này – bạn sẽ nói ti ếng anh dễ dàng.
------Cảm ơn bạn đã ghé thăm wWw.GiaoViênYênBái.7Forum.Net------------
-----------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc bài tại:wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net


:vietnam: 
♥️…Không Thương…♥️…Không Nhớ…♥️…Không Mơ Mộng…♥️……♥️…Không Buồn…♥️…Không Chán…♥️…Lệ Không Rơi..♥️……♥️…Không Yêu Ai Cả…♥️…Lòng Băng Giá…♥️……♥️…Không Nhớ Ai Cả…♥️…Hồn Tự Do…♥️
https://m.facebook.com/thienthanbebong199http://xemboi.uiwap.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rongbay
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • TOP RANK(Giao Vien Yen Bai) Thank to:© FMvi - Design by baivong